^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-FEX^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-FEX
خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
FEX

FEX

 

فناوری FEX، فناوری بسیار پیشرفته و مدرن سیسکو در زمینه Data Center، تحولی در ساختار مراکز داده ایجاد کرده است. سوئیچ های FEX در واقع یک سوئیچ مستقل نیستند و به صورت "Extender" عمل می کنند. بدین صورت که شما می توانید یک سوئیچ اصلی داشته باشید و تعدادی سوئیچ FEX را به آن متصل نمائید. تمامی سوئیچ های FEX از طریق سوئیچ مرکزی مدیریت می شوند. به سوئیچ کنترل کننده FEX سوئیچ Parent گفته می شود.

 

سری Cisco Nexus 2000 Cisco Adapter FEX
Cisco UCS 2200 Fabric Extender Cisco Data Center VM-FEX
خانواده جدید Cisco UCS 2300 Fabric Extender