^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Web Security Appliance^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Web Security Appliance
خانه   »   
امنیت
   »   
Web Security Appliance

Web Security Appliance

سیسکو پس از خرید شرکت IronPort که بزرگترین تولید کننده تجهیزات خاص امنیتی در زمینه Email و Web بوده، تبدیل به بزرگترین تولید کننده تجهیزات Web Security گردید و سالهاست که در Gartner جزء Leader های مارکت قرار دارد. با اضافه شدن SourceFire به خانواده سیسکو قابلیت Malware Protection نیز به Web Security Appliance اضافه شده است.

روش های پیاده سازی قابلیت های WSA
بررسی مدل های WSA آنالیز ترافیک
قابلیت Web Usage Control قابلیت Adaptive Scanning