^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Contact Center^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Contact Center
خانه   »   
Collaboration
   »   
Contact Center

Contact Center

Contact Center به عنوان راه حلی کاربردی برای پاسخگویی خودکار تماس ها در سازمان های کوچک و بزرگ است.
با توجه به گزارشات ارائه شده توسط Gartner، سیسکو سالهاست به عنوان Leader در این عرصه شناخته شده است.

قابلیت های فراوان و ارائه سرویس های متنوع و دائمی سیسکو باعث شده این محصول جزء یکی از سود آورترین محصولات سیسکو به شمار آید.

معرفی Cisco Unified Contact Center Express سیستم گزارش گیری پیشرفته مرکز تماس Cisco Unified Intelligence Center