^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Cisco OpenDNS^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Cisco OpenDNS
خانه   »   
امنیت
   »   
Cisco OpenDNS

Cisco OpenDNS

وابستگی شبکه ها به این پروتکل به ظاهر ساده، تا حدی است که در صورت فقدان پروتکل DNS ، ارتباطات شبکه ای و اینترنتی بسیار سخت و طاقت فرسا و حتی غیر ممکن خواهد شد.

همین پرکاربرد بودن این پروتکل در شبکه ها می تواند سازمان ها را از نظر امنیتی تهدید نماید لذا توجه به نکات امنیتی در ارتباط با این پروتکل محبوب بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. آمار تکان دهنده زیر، گویای همین امر می باشد.


رایج ترین حملات با استفاده از پروتکل DNS OpenDNS چیست ؟
نحوه عملکرد OpenDNS نقش و جایگاه OpenDNS در چرخه امنیت
پیاده سازی OpenDNS