^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Paging^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Paging
خانه   »   
Collaboration
   »   
Paging

Paging

Paging یا سیستم اعلان، یکی از قابلیتهای موجود در سری محصولات سیسکو می باشد. سیسکو و InformaCast محصولی تحت عنوان Cisco Paging Server را در ماه های اخیر وارد بازار کردند. این محصول می تواند به کلیه IP Phone ها و IP Speaker ها متصل شده و پیغام های ضروری را در زمان خاص و یا به صورت On-Demand پخش نماید.