^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-VSS^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-VSS
خانه   »   
Router/Switch
   »   
VSS

VSS

فناوری Virtual Switching System ، قابلیت تبدیل 2 دستگاه سوئیچ را به یک واحد منطقی دارد. بنابراین با استفاده از VSS، دو دستگاه سوئیچ به صورت Active-Active عمل کرده و دیگر، لینک ها به خاطر Spanning-Tree در حالت Block قرار نخواهند گرفت. همچنین از به کاربردن پروتکل هایی مانند FHRP و HSRP بی نیاز می شویم و مدیریت، بسیار ساده و آسان صورت می پذیرد.

بررسی معماری مقایسه روش های سنتی با VSS
پیاده سازی بر روی سوئیچ ها