^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Cisco Switch 3560-X^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-Cisco Switch 3560-X
خانه   »   
Router/Switch
   »   
Cisco Switch 3560-X

Cisco Switch 3560-X

با ظهور سوئیچ های 3650 که قابلیت Stack را نیز دارا می باشند، بزودی این سری محصول از رده خارج می شوند.