login
register
home
fatemieh

اخبار سیسکو

Next-Gen Cisco Network Automation

شرکت Orange با اجرای معماری جدیدی در سیستم های آماده برای شبکه های گسترده می تواند CapEx و OpEx را کاهش دهد. این شرکت با ابتکار عمل خود برای بهبود کارآیی کسب و کار از پلتفرم نرم افزاری سیسکو، Network Services Orchestrator در شبکه های فعلی و آینده به عنوان پایه ای برای برنامه نویسی زیر ساخت و روش های MOP و خدمات مشتری استفاده کرده است.

cisco UCS M5 Series
نسل جدید سرورهای سیسکو سری M5
pazhacademy
فروشگاه کتاب با جدیدترین کتاب های سیسکو چاپ افست
cisco bookshop
فروشگاه کتاب پاژآکادمی
pec2015
گزارش تصویری همایش علمی- آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری
cisco cybersecurity 2017
گزارش امنیت سایبری سیسکو 2017