خانه   »   
Collaboration
   »   
Voice Gateway

Voice Gateway

ارتباط با دنیای بیرون (آنالوگ/دیجیتال) توسط Voice Gateway صورت می پذیرد. سیسکو با استفاده از روترهای ISR و ISR-G2 و همچنین سری 4451-X این ارتباط را میسر می سازد.

Voice Gateway