خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Node Port Virtualization
   »   
معرفی NPIV (Node Port ID Virtualization)

معرفی NPIV (Node Port ID Virtualization)

در تکنولوژی NPV، دو نقش اصلی در دیتاسنتر ایجاد خواهد شد، NPV Client (سوئیچ هایی که قابلیت NPV روی آن ها فعال شده باشد.) و NPIV . NPIV سوئیچی است که کلیه قابلیت های FC Switching و FCOE Switching را دارد و کلیه سرورهای متصل به NPV Client در اصل در NPIV ، لاگین خواهند کرد. در این حالت کلیه سرورها عملا به صورت مجازی به NPIV متصل هستند.
حال شرایطی را تصور کنید که تعداد زیادی سوئیچ NPV Client داریم که نیازی به پبکربندی Storage Networking ندارند چون کلیه پیکربندی های روی NPIV صورت خواهد گرفت.

 معرفی NPIV (Node Port ID Virtualization)