اخبار سیسکو

سیسکو و دریافت جایزه از سوی J.D Power و TSIA

شرکت سیسکو برای دهمین سال پیاپی موفق به دریافت جایزه ارزنده ی J.D. Power Certified Technology Service and Support شد. شایان ذکر است که تا به حال هیچ شرکتی چنین رکوردی در زمینه دریافت این جایزه را نداشته است.


خبرنامه