Cisco ISR4000
اخبار سیسکو

سیسکو و تحول اقتصادی کشور مکزیک

سیسکو از سالیان گذشته در رشد اقتصادی کشور مکزیک نقش داشته است. اولین اقدامات سیسکو برای توسعه این کشور به سال 1993 بر میگردد و امروزه بیش از 1,000 متخصص در کشور مکزیک مستقر هستند. همچنین سیسکو سابقه طولانی در آموزش به کارمندان و دانشجویان مکزیک از طریق مراکز آموزشی The Cisco Network Academy دارد. این مراکز موفق شده اند تا کنون 50,000 دانشجو را آموزش دهند.


خبرنامه