آینده سرشار از نوآوری برای امارات متحده عربی

نوآوری در عرصه ی دیجیتال یکی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی در خاورمیانه خواهد بود. با اینکه در گذشته رشد اقتصاد دیجیتال این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان کند تر بوده است، اخیرا این منطقه در حوزه مذکور رشد زیادی تجربه کرده است. پیش بینی می شود تا سال 2025 در منطقه خاور میانه بیش از 160 میلیون کاربر در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود داشته باشند.گزارش امنیت سایبری سیسکو 2017


گزارش تصویری همایش علمی- آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری


Cisco IPS از سوی گارتنر به عنوان Leader انتخاب شد