اخبار سیسکو

اهمیت Knowledge Sharing در امنیت سایبری

یکی از بزرگترین چالش هایی که سازمان ها در خصوص مبارزه با تهدیدات فناوری اطلاعات مواجه هستند موضوع مدیریت اطلاعات حساس سازمان و Social Engineering می باشد.