سیسکو و تکمیل فرآیند خرید AppDynamics

سیسکو فرآیند خرید شرکت AppDynamics را تکمیل خواهد کرد. سیسکو و AppDynamics با همکاری یکدیگر قادر به افزایش Visibility در سراسر شبکه و همچنین درون دیتاسنتر ها خواهند بود. این امر به بهبود تجربه مشتریان کمک زیادی خواهد کرد.گزارش امنیت سایبری سیسکو 2017


گزارش تصویری همایش علمی- آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری


Cisco IPS از سوی گارتنر به عنوان Leader انتخاب شد