اخبار سیسکو

همکاری شرکت Cables & Wireless با سیسکو و Ericsson

سیسکو و اریکسون قرارداد جدیدی با C&W Communications  امضا نمودند تا طبق این قرارداد شبکه IP شرکت C&W Communications  را پیاده سازی نمایند. در فاز های اولیه این قرارداد، ابتدا IP Backbone و سپس IP/MPLS راه اندازی خواهد شد.