Cisco Expressway

ارتباطات تلفنی یکی از مهم ترین نیازهای کاربران می باشد. چنانچه کاربری خارج از سازمان بر روی اینترنت این سرویس را نیاز داشته باشد، اولین راه کار VPN می باشد. این راه کار معایب زیادی بر روی ارتباطات تلفنی دارا است.
شرکت سیسکو برای بهینه سازی این ارتباط، راه کاری برای این سرویس به نام Cisco Expressway معرفی نموده است. که کاربران بدون نیاز به VPN، یک ارتباط امن و قابل اعتماد تلفنی را دارا باشند.
محصول Expressway شرکت سیسکو یک ارتباط کاملا رمزگذاری شده، از شرکت تا جایی که کاربر ریموت می باشد، ارائه می دهد.

Cisco Expressway

سرور Cisco Expressway به صورت مجازی راه اندازی و در سه سایز ارائه می گردد.

Cisco Expressway

همچنین ظرفیت این سرور از نسخه 14 به بعد به صورت زیر می باشد:

Cisco Expressway

ویژگی های Cisco Expressway

برخی از ویژگی های Cisco expressway 14.x عبارتند از:

  • SIP-Base DoS Attack Protection
  • SIP Registration Failure Detection
  • MRA Registration Failover
  • API Updates
  • Support for AV1 Codec
  • IP/Port Filter for tcpdump on Diagnostic logs

Cisco Expressway MRA

یکی از سرویس های این راه کار MRA (Mobile Remote Access) می باشد. این سرویس به کاربر این امکان را می دهد که سروریس Jabber یا (endpoint های قابل پشتیبانی) خود را بر روی اینترنت (بدون نیاز به VPN ) به راحتی استفاده نمایند. این سرویس مانند سایر سرویس های Collaboration به صورت کلاستر نیز راه اندازی می شود.

Cisco Expressway

مسیر ترافیک و پروتکل های ورودی به سمت سرورها به صورت زیر می باشد:

Cisco Expressway

هنگامی که ارتباط این سرویس برقرار شد، کاربران به راحتی بر روی Jabber یا Endpoint دیگر ارتباط خواهند داشت.
مسیر این ارتباط بر روی تصویرهای زیر نشان داده شده است:

Cisco Expressway

Cisco Expressway