معرفی Converged Infrastructure

سیسکو با ایجاد بخش Converged Infrastructure قدم بزرگی در جهت پیاده سازی اصولی و صحیح راه کارهای مشترک با بقیه پارتنرهای خود داشته است و مشتریان نهایی را از سردرگمی در انتخاب و پیاده سازی برندهای متفاوت در دیتاسنتر خارج کرده است. این راه کار شامل واحد های Compute و Network که با سیسکو می باشد و بخش Storage ،Hypervisor و دیگر اجزای مورد نیاز با شرکت های مطرح این صنعت می باشد. Converged Infrastructure حتی شامل Rack ،Cabling و تمامی قسمت های پسیو نیز می شود. این همکاری با شرکت هایی مانند IBM ،NetApp ،Pure Storage ،DELL EMC انجام می شود.

معرفی Converged Infrastructure