معرفی کارت های VIC (Virtual Interface Card)

طراحی کارآمد و تکنولوژی انحصاری سیسکو در کارت های (Virtual Interface Card) VIC تاثیر بسزایی در کاهش حجم Cabling و ساده سازی محیط های دیتاسنتر داشته اند. کارت VIC وظیفه ایجاد اینترفیس های Ethernet و Storage را در سرورها بر عهده دارند. این کارت برای محیط های مجازی کاملا بهینه شده است و با اینترفیس های متنوع تا 100G توانایی ایجاد بیش از 512 کارت شبکه مجازی (vNIC) و کارت مجازی (vHBA) را خواهد داشت.

معرفی کارت های VIC (Virtual Interface Card)