کنترلر مرکزی vManage

کنترلر vManage نقش اساسی را در راه کار Cisco SD-WAN ایفا می کند، این نود به صورت ماشین مجازی (Virtual Machine) بوده و سیستم عامل Viptela OS بر روی آن اجرا می شود.

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

کنترلر vManage را می توان به صورت ماشین مجازی بر روی بسترهای ESXi و KVM پیاده سازی کرد (در مدل پیاده سازی On-Premises). همچنین در صورت تمایل می توان آن را بر روی زیرساخت های ابری همچون AWS و Azure ارائه داد.

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

این نود وظیفه Management Plane را بر عهده داشته و با ارائه محیط گرافیکی تحت وب امکانات مدیریتی (Management) و پایشی (Monitoring) را به ارمغان می آورد.

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

تمامی تنظیمات سیستم (شامل نودهای کنترلی و روترهای لبه شبکه) به صورت یکپارچه توسط vManage با استفاده از NETCONF انجام می گیرد، در واقع این نود عمل Automation را اجرا کرده و تنظیمات انجام شده در Web-Based GUI را به نودهای SD-WAN منتقل می کند.

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

ویژگی متمرکز مدیریتی این کنترلر Single Pane of Glass نام دارد، به عبارتی شما پنجره ای واحد برای مدیریت کل سیستم خواهید داشت.

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

علاوه بر موارد ذکر شده، این نود یک NMS (Network Management System) بوده که داده های مربوط به مانیتورینگ اجزای سیستم را دریافت و پردازش می کند، داده هایی از قبیل Syslog ،SNMP و NetFlow، سپس آن ها را در قالب گزارشاتی گرافیکی (نمودار، جدول و...) به کاربر ارائه می دهد.

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

همان طور که اشاره شد می توان vManage را به صورت ماشین مجازی پیاده سازی کرده و این ویژگی به کاربر اجازه می دهد تا از آن به صورت دوره ای Snapshot تهیه کند (به عنوان Backup و یا Snapshot قبل از تغییرات عمده).

پیشنهادات سیسکو در مورد پیاده سازی vManage در مقیاس های متفاوت

  • مقیاس کوچک: پیاده سازی به صورت تکی (یک عدد vManage) به همراه تهیه Snapshot روزانه و یا قبل از تغییرات عمده
  • مقیاس متوسط: 2 عدد vManage (یک Primary و یک Backup به صورت Standby)
  • مقیاس بزرگ: 1 عدد کلاستر vManage (شامل 3 یا 5 نود) و یا 2 عدد کلاستر به صورت Active و Standby به همراه نود میانی Arbitrator

منابع مورد نیاز نسبت به تعداد WAN Edge Device

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN


مدل های مختلف پیاده سازی Active/Standby (تکی و یا کلاستر)

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

نحوه پیاده سازی و عملکرد کلاستر به همراه نود میانی Arbitrator

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN
کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN
کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

پیاده سازی کنترلرها در مقیاس کمتر از 2000 روتر لبه شبکه

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

پیاده سازی کنترلرها در مقیاس کمتر از 4000 روتر لبه شبکه (Active/Standby vManages)

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

نکته: می توان قاره ها را به صورت استانی (داخل کشور ایران) در نظر گرفت.


پیاده سازی کنترلرها در مقیاس کمتر از 4000 روتر لبه شبکه (کلاستر Active/Standby vManage)

کنترلر مرکزی vManage سیسکو SD-WAN

نکته: در این حالت توزیع بار بین کنترلرهای مختلف نیز صورت می پذیرد و مقایس پذیری و تحمل پذیری خطای بالایی را ارائه می دهد.