Cisco Unified Border Element

فناوری Cisco Unified Border Element یا به اختصار سیسکو CUBE مرزی ترکیبی (border element) برای ارتباط بین شبکه‌های VoIP و PSTN است. با استفاده از سیسکو CUBE، ارتباطات تلفنی بین داخل و خارج سازمان تسهیل می شود.

Cisco Unified Border Element

در تصویر زیر مدل های مختلف که CUBE و vCUBE پشتیبانی می کنند، را نشان می دهد:

Cisco Unified Border Element

در جدول زیر ظرفیت هر Platform برای هر CUBE Session را مشاهده می فرمایید:

Cisco Unified Border Element

Cisco Unified Border Element

یکپارچه سازی برندها و پلتفرم های دیگر با سیسکو، با استفاده از CUBE امکان پذیر می باشد. در تصویر زیر نمونه ای از آن را مشاهده می فرمایید:

Cisco Unified Border Element

عملکرد سیسکو CUBE

تبدیل پروتکل‌ها: CUBE به عنوان یک تبادل گر پروتکل‌های VoIP و PSTN عمل می‌کند. این فناوری تبدیل پروتکل‌های VoIP مانند SIP (Session Initiation Protocol) به پروتکل‌های PSTN مانند ISDN (Integrated Services Digital Network) را انجام می‌دهد تا تماس‌های VoIP بتوانند به شبکه‌های تلفن همراه و سیم‌کارتی وصل شوند.

Cisco Unified Border Element

کنترل ترافیک: سیسکو CUBE قابلیت تحلیل ترافیک تماس‌های VoIP را دارد و این امکان را فراهم می‌کند تا بسته‌های مرتبط با تماس‌ها به صورت بهینه انتقال یابند. همچنین CUBE به عنوان یک مدیر ترافیک عمل می‌کند و به ازای هر تماس، تصمیم می‌گیرد که آیا باید تماس به یک شبکه VoIP داخلی ارسال شود یا به شبکه PSTN خارجی منتقل شود.

امنیت:با استفاده از این قابلیت می توان ساختار شبکه های مبتنی بر VoIP سازمان ها را ایمن کرد و مانع دسترسی مستقیم سرویس ها از یک شعبه به شعبه دیگر شد.