فایروال های سری 1000

این سری از فایروال ها بهترین گزینه برای مشاغل کوچکتر و دفاتر شعبه می باشد که در دو رده 1010 و 1100 به بازار معرفی شده اند.

فایروال های سری 1000