معرفی تکنولوژی X-Fabric

سیسکو در طراحی انقلابی X-Fabric مرز میان سرورهای Blade و Rack Server را در تامین منابع GPU ،Storage و Memory برداشته و در آینده نزدیک نیاز به سرورهای Rack یونیت در مراکز داده را مرتفع می سازد. این تکنولوژی در حال حاضر می تواند از طریق ارتباط بر بستر PCIe منابع GPU را با یک Node به اشتراک بگذارد.

معرفی تکنولوژی X-Fabric

برای مثال فرض کنید نیاز به منابع GPU بیشتری برای یک Node پردازشی دارید در این حالت یک Node اختصاصی GPU به شاسی اضافه می کنید و از طریق X-Fabric بر بستر PCIe منابع آن رابه نود های پردازشی اختصاص می دهید. این فناوری در آینده نزدیک برای Memory و Storage نیز عرضه می گردد و امکان مهاجرت Rack سرور به Blade را فراهم می آورد.

بازگشت