معرفی IOM (Fabric Extender)

یکی از بزرگترین برتری هایی که ساختار UCS Networking نسبت به سایر راه کارها دارد، استفاده از تکنولوژی Fabric Extender داخل شاسی های Blade می باشد. این ماژول ها با استفاده از تکنولوژی FEX مدیریت و گسترش پذیری شاسی های Blade را به شدت ساده کرده اند.

IOM یا IFM ها با توجه نوع شاسی انتخابی سری B و یا X دارای مدل های متنوعی هستند. اساسا FEX ها به صورت مستقل قابل مدیریت نیستند و توسط سوئیچ های Fabric Interconnect مدیریت می شوند و از آن جا که سرورهای Blade دارای پورت های فیزیکی شبکه نیستند، ماژول های Fabric Extender پشت شاسی سری B و X نصب می شوند و ارتباطات Network،Storage و Management سرورها را با برقرار خواهند کرد.

معرفی IOM (Fabric Extender)