IP Phones

تقسیم بندی کلی IPPhone ها را بر طبق تصویر زیر می توان مشاهده نمود:

IP Phones

همچنین تاریخچه IPPhone بر اساس نوع Firmware نیز در تصویر زیر قابل مشاهده است:

IP Phones

اولین سری از IPPhone ها در سال 2000 به بازار آمدند که سری 7900 می باشند. و در حال حاضر 8800 آخرین مدل ها را دارا می باشد. انواع Firmware بر اساس Register شدن در Platform تقسیم بندی می شوند.
Enterprise Firmware ها برای Registering بر روی CUCM می باشند و Third Party Firmware برای Platform های دیگر نیز استفاده می شود.

مدل های Multiple Platform بر طبق تصویر زیر به سیستم های مختلف وصل می شوند:

IP Phones

IP Phones