Cisco Application Centric Infrastructure

سیسکو در سال 2014 با هدف بهبود ساختار دیتاسنترها، نسل جدید SDN (Software Defined Networking) خود را با معرفی راه کار جامع Application Centric Infrastructure(ACI) ارائه نمود.

Cisco ACI یک راه کار جامع دیتا سنتر است که برای مدیریت و اتوماسیون شبکه استفاده می‌شود. در طراحی ACI کنترلرهای مرکزی APIC نقش اساسی دارند. در این فرایند کنترلرهای APIC به صورت اتوماتیک پروتکل VXLAN را در بستر ACI Fabric پیاده سازی و ایجاد می کنند و با ایجاد یک شبکه لایه 2 بر بستر ارتباطات لایه 3، یک زیرساخت قابل برنامه‌ریزی فراهم می نمایند.
اساسا ACI بر اساس مفهوم (Application Centric) که برنامه محور یا سرویس محور می باشد طراحی شده است.
شبکه های Application Centric بر خلاف Network Centric به جای ایجاد Policy های شبکه بر اساس آدرس IP ،VLAN ،TCP/UDP Port ،MAC و غیره، برای ایجاد Policy براساس نوع سرویس و برنامه اقدام می کنند. در شکل های زیر تفاوت Network و Application Centric قابل مشاهده است.


Network Centric

Application Centric