^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-FoIP^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-FoIP
خانه   »   
Collaboration
   »   
FoIP

FoIP

FoIP روشی بهینه و مدرن برای ارسال فکس به صورت دیجیتال می باشد. هزینه نگهداری تجهیزات ارسال فکس به صورت سنتی برای سازمان ها سرسام آور است؛ با استفاده از این تکنولوژی مدرن کاربران می توانند از طریق ایمیل، فکس را نیز ارسال کنند و در هزینه های سازمانی صرفه جویی نمایند.

راهکارهای FoIP بررسی پارامترهای QoS برای Fax
نرم افزار OpenText