^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-IPS^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M شرکت فنی و مهندسی پاژ-IPS
خانه   »   
امنیت
   »   
IPS

IPS

امروزه دستگاه های مدرن امنیتی باید قابلیت های فراوان و پرقدرتی برای امن نگه داشتن شبکه دارا باشند. IPS یکی از اساسی ترین نیازها است. IPS باید در کنار یک سیستم Anti Malware، توسط شرکت سازنده دائما به روز رسانی شده تا بتواند در برابر تهاجمات اینترنتی پایداری نشان دهد. سیسکو با خرید شرکت SourceFire کلیه مشتریان خود را جهت ارتقا به سیستم جدید تشویق می کند.

آنچه تنها سیسکو می تواند عرضه کند مرکز Senderbase کجاست؟
مفهوم Next Generation در تجهیزات امنیتی چیست؟ برتری های اصلی Cisco/SourceFire
محل قرارگیری IPS مقایسه سخت افزارهای IPS
جایگاه Cisco Next Generation IPS ﺩﺭ Gartner