قابلیت های APIC (Cisco Application Policy Infrastructure)

کنترلر APIC مغز متفکر ساختار ACI می باشد. این کنترلر وظیفه اتوماسیون و مدیریت شبکه ACI و اجرای سیاست ها و نظارت بر سلامت اجزا را بر عهده دارد. دستگاه APIC عملکرد سیستم را بسیار بهینه می کند.

ویژگی های اصلی APIC شامل موارد زیر است:

 • سیاست های شبکه مبتنی بر Application
 • نظارت و عیب یابی برنامه و توپولوژی
 • قابلیت کار با Third-party شامل:
       1. سرویس های لایه 4 تا 7
       2. VMware vCenter و vShield
       3. Hyper-V و SCVMM و Azure
       4. Open Virtual Switch (OVS) و OpenStack
 • شناسایی و انجام تنظیمات کل شبکه ACI
 • وضعیت سلامت دستگاه ها و مدیریت خطا، رویداد و عملکرد

بازگشت