انواع پیاده سازی ACI

انواع پیاده سازی ACI
 • ACI Single Pod
 • در این مدل ACI Fabric از یک کلاستر APIC و تعدادی سوئیچ Leaf و Spine تشکیل شده است که تحت مدیریت APIC Cluster هستند. این سوئیچ ها همه در یک موقعیت مکانی نزدیک به هم و اصطلاحا در یک سایت هستند.

  انواع پیاده سازی ACI
 • ACI MultiPod
 • زمانی که در یک سایت چند شبکه مجزا ولی با فاصله نسبتا کمی از هم ایجاد شده باشد می توانیم از مدل Multi-Pod استفاده کنیم و این شبکه ها را تحت مدیریت یک APIC Cluster قرار دهیم. در این حالت یک محیط Campus ایجاد شده که نیاز به داشتن دو یا چند شبکه مجزای ACI می باشد. از مزایای این مدل داشتن Redundant در مواردی که یکی از بخش ها از دسترس خارج شود و یا اتصال دو یا چند بخش که در یک نقطه مجتمع نیستند اما با فاصله کمی از هم در یک سایت بزرگ قرار دارند. (برای مثال داشتن چندین ساختمان نزدیک به هم) پیاده سازی این مدل نیاز به Latency بسیار پایین میان این شبکه های مجزا می باشد، چون این شبکه به صورت Active/Active خواهند بود.

  انواع پیاده سازی ACI
  انواع پیاده سازی ACI
 • Multi-Site
 • برای اتصال چندین سایت شبکه ACI Fabric که در فواصلی دور از هم قرار گرفته اند از مدل مالتی سایت استفاده می شود.
  در این حالت محدودیت الزام به داشتن Latency پایین وجود نداشته و می توان از این مدل استفاده کرد.
  Multi-Site بر خلاف Multi-Pod از چند کلاستر APIC مجزا تشکیل شده است که هر کلاستر مدیریت سایت مختص خود را داراست.
  از نرم افزار Nexus Dashboard Orchestrator در جهت یکسان سازی و مدیریت تمام کلاستر ها استفاده می گردد.

  انواع پیاده سازی ACI
 • Remote Leaf
 • برای شبکه هایی که دور از یک سایت ACI Fabric قرار دارند اما به دلیل کوچک بودن شبکه (Branch Offices) نیاز به پیاده سازی یک سایت ACI Fabric مجزا نمی باشد استفاده می شود. در این حالت تنها با Remote Leaf می توان ارتباط شبکه را به ACI Fabric اصلی برقرار کرد.
  در این مدل یک سوئیچ Nexus 9000 در Branch Office مورد نیاز است. همچنین Latency باید کم باشد چون سوئیچ Nexus عملا نقش یک Leaf را بر عهده دارد و تحت مدیریت APIC Cluster در سایت اصلی می باشد.

  انواع پیاده سازی ACI
 • Cisco Virtual ACI (Virtual Pod)
 • در محیط هایی که برای پیاده سازی Pod دوم امکان پیاده سازی با سوئیچ های فیزیکی وجود نداشته باشد و یا به جهت اقتصادی توجیه لازم را نداشته باشد می توان با استفاده از Virtual Switch این امکان را فراهم نمود.

  انواع پیاده سازی ACI
 • ACI Multi-Site Cloud Integration
 • برای پیاده سازی ACI در محیط Cloud استفاده می شود. در محیط Cloud با استفاده از Virtual Switch و Cloud APIC امکان پیاده سازی ACI Fabric فراهم می گردد. این مدل Fabric را می توان به همراه دیگر سایت های ACI Fabric با نرم افزارMulti-Site Orchestrator مدیریت نمود.

  انواع پیاده سازی ACI
بازگشت