سوئیچ های ACI Nexus

به دلیل گستردگی سخت افزار های مورد استفاده در دیتاسنتر، سیسکو مدل‌های مختلف سوئیچ‌های Nexus را برای ACI در نظر گرفته است این سوئیچ ها در ظرفیت های مختلف و پورت های متفاوت عرضه شده اند که در ادامه برخی از مدل‌های Nexus را بررسی می کنیم:

Cisco Nexus 9300 Series

یکی از کاربردی ترین سوئیچ ها در ACI Fabric هستند و برای ارتباط بین سرورها و دستگاه‌های شبکه در ACI بکار می‌روند.

Nexus 9300 1/10/25/40/100GE Fiber Switches Nexus 93180YC-EX Nexus 93180YC-FX Nexus 93180YC-FX3 Nexus 93240YC-FX2 Nexus 93240YC-FX2
Usage ACI leaf, top of rack, FEX aggregation, powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack, FEX aggregation, powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack, FEX aggregation, powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack, FEX aggregation, powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack, FEX aggregation, powered by Cloud Scale
Form Factor 1 RU 1 RU 1 RU 1.2 RU 2 RU
Throughput (Tbps) 3.6 3.6 3.6 4.8 7.2
1G/10G SFP 48 48 48 48 96
25 GE ports 48 48 48 48 96
40 GE Ports 6 6 6 12 12
100G Ports 6 6 6 12 12
Latency (microseconds) ~1 ~1 ~1 ~1 ~1
Buffer (MB) 40 40 40 40 40
Power supply (watts); 2 per switch 650 500 650 1100 1200
Typical Power (Watts) 210W 260W 375W 298W 210W
Minimum Software Version NXOS-703I4.2/ACI-N9KDK9-11.3 NXOS-703I7.1/ACI-N9KDK9-12.2A NXOS-10.1.1/9.3.7 ACI-15.1.3/5.1.3 NXOS-703I7.3/ACI-N9KDK9-14.0 NXOS-9.3.1/ACI-14.1.2/4.1.2
SKU N9K-C93180YC-EX N9K-C93180YC-FX N9K-C93180YC-FX3 N9K-C93240YC-FX2 N9K-C93360YC-FX2
Operating System NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI

Nexus 9300 1/10/25/40/100GE Fiber Switches Nexus 9364C Nexus 9336C-FX2 Nexus 9336C-FX2-E Nexus 9332C Nexus 9364C-GX
Usage ACI spine & NXOS(Leaf/spine), powered by Cloud Scale ACI spine & NXOS(Leaf/spine), powered by Cloud Scale ACI spine & NXOS(Leaf/spine), powered by Cloud Scale ACI spine & NXOS(Leaf/spine), powered by Cloud Scale ACI spine & NXOS(Leaf/spine), powered by Cloud Scale
Form Factor 2 RU 1 RU 1 RU 1 RU 2 RU
1G/10G SFP 2 NA NA 2 0
40 GE Ports 64 36 36 32 64
50 GE Ports NA 72 72 NA 128
100G Ports 64 36 36 32 64
Latency (microseconds) ~1.3 ~1 ~1 ~1.3 ~2.0
MACsec & Cloudsec Yes on last 16 ports Yes, all ports Yes, all ports Yes, on last 8 ports NA
Fiber Channel (FC) No No Yes No No
Buffer (MB) 40 40 40 40 80
Power supply (watts); 2 per switch 1200 1100 1100 1100 2000
Typical Power (Watts) 429 337 337 296 811
Minimum Software Version NXOS-703I7.2/ACI-N9KDK9-13 ACI-N9KDK9-13.1.2/ NXOS-703I7.3 NXOS-10.1.1 / ACI-TBD ACI-N9KDK9-14.0/NX-OS Release 9.2(3) NXOS-9.3.3/ACI-N9KDK9-14.2
ACI Leaf Support NA ACI-N9KDK9-13.1.2 TBD NA ACI-N9KDK9-14.2
ACI Spine Support ACI-N9KDK9-13 NA NA ACI-N9KDK9-14.0 ACI 15.1.3
SKU N9K-C9364C N9K-C9336C-FX2 N9K-C9336C-FX2-E N9K-C9332C N9K-C9364C-GX
Operating System NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI

Nexus 9300 1/10/25/40/100GE Fiber Switches Nexus 93120TX Nexus 93108TC-EX Nexus 9348GC-FXP Nexus 93108TC-FX Nexus 93108TC-FX3P Nexus 93216TC-FX2
Usage ACI leaf, top of rack,end of row ACI leaf, top of rack,powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack,powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack,powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack,powered by Cloud Scale ACI leaf, top of rack,powered by Cloud Scale
Form Factor 2 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 2 RU
Throughput (Tbps) 2.4 2.16 0.696 2.16 2.16 7.2
100M/1G/10GE Copper 96 48 48 (100 M/1 GE only) 48 48 96
10/25 GE ports None None 4 None None None
40 GE Ports 6 6 2 6 6 12
100G Ports No 6 2 6 6 12
Latency (microseconds) ~4 ~2.5 ~2.5 ~2.5 ~2.5 ~1
Buffer (MB) 52 40 40 40 40 40
Power supply (watts); 2 per switch 1200 650 350 500 1100 1200
Typical Power (Watts) 542 290 178 276 600 210
Minimum Software Version NXOS-703I2.2A/ACI-N9KDK9-11.2 NXOS-703I4.3/ACI-N9KDK9-12.0 NXOS-703I7.1/ACI-N9KDK9-13.0 NXOS-703I7.1/ACI-N9KDK9-12.2A NXOS-9.3.5/ACI-N9KDK9-15.1.3 NXOS-9.3.1/ACI-14.1.2/4.1.2
SKU N9K-C93120TX N9K-C93108TC-EX N9K-C9348GC-FXP N9K-C93108TC-FX N9K-C93108TC-FX3P N9K-C93216TC-FX2
Operating System NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI

Nexus 9300 1/10/25/40/100GE Fiber Switches Nexus 9316D-GX Nexus 93600CD-GX Nexus 9332D-GX2B Nexus 9348D-GX2A Nexus 9364D-GX2A
Usage ACI Spine & Leaf / NXOS ACI Spine & Leaf / NXOS ACI Spine & Leaf / NXOS ACI Spine & Leaf / NXOS ACI Spine & Leaf / NXOS
Form Factor 1 RU 1 RU 1 RU 2 RU 2 RU
Throughput (Tbps) 12.8 Tbps 12 Tbps 25.6 Tbps 38.4 Tbps 51.2 Tbps
10/25 GE SFP with Breakout 64 48 128 192 256
50 GE (SFP56 PAM4) Ports with Breakout 128 120 128 192 256
10 GE SFP NA NA 2 2 2
40 GE Ports 16 36 32 48 64
100 GE Ports with Breakout 64 28 + 32 128 192 256
200 GE (QSFP56) Ports with Breakout 32 16 64 96 128
400 GE Ports (QSFP-DD) 16 8 32 48 64
Latency (microseconds) ~1.6 ~1.7 ~1.4 ~1.4 ~1.4
MACsec & Cloudsec NA NA 8 48 16
Buffer (MB) 80 MB 80 MB 120 MB 120 MB 120 MB
Maximum Power 1010 W 1071 W 1442 W 3124 W 3000 W
Typical Power (Watts) 420 W 586 W 638 W 1380 W 1324 W
Telemetry FT, FTE, SSX, INT-XD FT, FTE, SSX, INT-XD FT, FTE, SSX, INT-XD FT, FTE, SSX, INT-XD FT, FTE, SSX, INT-XD
Minimum Software Version ACI-N9KDK9-14.2 / NX-OS-9.3.3 ACI-N9KDK9-14.2 / NX-OS-9.3.3 ACI-N9KDK9-15.2 / NX-OS-64-10.2.1QF ACI 5.2(5)/ NX-OS-64-10.2.3QF ACI 5.2(5)/ NX-OS-64-10.2.3QF
ACI Leaf Support ACI 15.1.3 ACI-N9KDK9-14.2 ACI-N9KDK9-15.2 5.2(5) 5.2(5)
ACI Spine Support ACI-N9KDK9-14.2 ACI-N9KDK9-15.2 ACI-N9KDK9-15.2 5.2(5) 5.2(5)
SKU N9K-C9316D-GX N9K-C93600CD-GX N9K-C9332D-GX2B N9K-C9348D-GX2A N9K-C9364D-GX2A
Operating System NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI NX-OS, ACI

Cisco Nexus 9400 Series

این مدل سوئیچ‌ها به عنوان Spine و Leaf در شبکه ACI استفاده می‌شوند. از ویژگی‌های این سری می توان به ماژولار بودن، قدرت بسیار بالا در ارائه پهنای باند و مقیاس‌پذیری برای ایجاد ACI Fabric اشاره نمود.

پیچیدگی مدیریت
Nexus 9400 9408
Usage Spine & Leaf
Form Factor 4 RU
Throughput (Tbps) 25.6 Tbps
1G/10G SFP 1 Management
10/100/1000BASE-T 1 Management
100G Ports with Breakout 256
200G (QSFP56) Ports with Breakout 128
400G Ports (QSFP-DD) 64
10G/25G/50G/100G/200G Breakout support
Latency (Microseconds) Less than 2
Buffer (MB) 120 MB
Maximum Power 2000 W
Typical Power (Watts) 840 W
Fan Airflow Front-to-Back (PSI, port-side-intake)
MACsec Line rate all ports
Telemetry FT, FTE, SSX, INT-XD
Minimum Software Version NX-OS-64-10.2.3QF
SKU N9K-C9408
Operating System ACI & NX-OS

Cisco Nexus 9500 Series

این مدل سوئیچ‌ها به عنوان Spine و Border Leaf در شبکه ACI استفاده می‌شوند. از ویژگی‌های این سری می توان به ماژولار بودن، قدرت بسیار بالا در پردازش و ارائه پهنای باند برای ایجاد زیرساخت ACI اشاره نمود.

پیچیدگی مدیریت
 • انواع شاسی های 9500
 • Nexus 9500 Chassis 9504 9508 9516
  Form Factor 7 RU 13 RU 21 RU
  Line card slots 4 8 16
  Supervisor slots 2 2 2
  Fabric module slots 6 6 6
  ACI support Yes Yes Yes
  Bandwidth per slot (Tbps) 3.84 3.84 3.84
  Bandwidth per system (Tbps) 15 30 60
  Maximum number of 1/10G BASE-T ports 192 384 768
  Maximum number of 10 GE ports 576 1152 2304
  Maximum number of 40 GE ports 144 288 576
  Maximum number of 100GE ports 144 288 576
  Maximum number of 400GE ports 64 128 256
  Airflow Front to back (port side intake) Front to back (port side intake) Front to back (port side intake)
  Power supplies (3kW AC/DC/HVAC/HVDC) Up to 4 Up to 8 Up to 10
  Fan trays 3 3 3

 • انواع Line Cards در 9500
 • Nexus 9500 40GE Modules 9736PQ
  Usage ACI spine
  Front-panel ports 36 x 40 GE
  Standalone No
  ACI leaf No
  ACI spine Yes
  Chassis support 4, 8, and 16
  Switching performance Nonblocking
  Buffer (MB) 42
  Typical Power (Watts) 197
  Minimum Software Version ACI-N9KDK9-11.0
  SKU N9K-X9736PQ

  Nexus 9500 100GE Modules N9K-X9736C-FX N9K-X9732C-EX
  Front-panel ports 36 x 100GE 32 x 100 GE
  Multispeed Ports 1x1GE, 4x10GE, 4x25GE, 1x40GE, 2x50GE 1x1GE, 4x10GE, 4x25GE, 1x40GE, 2x50GE
  NX-OS Mode Yes Yes
  ACI leaf No No
  ACI spine Yes Yes
  Chassis support Nexus 9504, 9508, and 9516 Nexus 9504, 9508, and 9516
  Switching performance 3.6Tbps, Line rate for 170+ byte packet sizes 3.2Tbps, Linerate for 64+ byte packet sizes
  FM Required for Max Bandwidth X9736C-FX: 5x N9K-C95xx-FM-E/E2 X9732C-EX: 4x N9K-C95xx-FM-E/E2
  Fabric Redundancy Bandwidth is spread across all FMs Bandwidth is spread across all FMs
  Interface type QSFP28 QSFP28
  Buffer (MB) 160MB 160MB
  Line Rate Encryption Yes No
  Streaming analytics export off chip Yes No

  Nexus 9500 400G Modules Nexus 9716D-GX
  Usage ACI Spine / NX-OS
  Form Factor NA
  Throughput (Tbps) 6.4 Tbps
  10 GE ports with Breakout 64
  25 GE ports with Breakout 64
  50 GE (SFP56 PAM4) ports with Breakout 128
  10 GE ports (native SFP+) NA
  40 GE ports 64
  100 GE ports with Breakout 64
  200 GE (QSFP56) ports with Breakout 32
  400 GE ports (QSFP-DD) 16
  Latency (microseconds) ~1.6
  Buffer (MB) 80MB
  Power supply (watts) 2 per switch NA
  Fan Airflow Port-side intake
  Typical power (watts) 650W
  MACSEC / CloudSec Capable ports 16
  Telemetry FT, FTE, SSX, INT-XD
  Minimum software version ACI-N9KDK9-15.1(1) / NS-OS: 1QCY21
  SKU N9K-X9716D-GX

بازگشت