توپولوژی ارتباط ماژول IOM با Fabric Interconnect

کابل های ارتباطی از هر IOM تنها به یک سوئیچ Fabric متصل می شوند و اتصال به هر FI به دلیل منطق ساختار Storage و اصول Redundancy می باشد. ماژول های IOM از طریق Backplane شاسی 5108 به سرورها متصل می شوند و با هر سرور چندین ارتباط داخلی را ایجاد می نمایند.

توپولوژی ارتباط ماژول IOM با Fabric Interconnect
بازگشت