Cisco IP Phone 8800

سری 8800 آخرین مدل از IP Phone ها در حال حاضر می باشد که ویژگی ها این مدل ها را در جدول زیر می توان مشاهد کرد:

Cisco IPPhone 8800

معرفی Video Phone 8875

این مدل برنده Design Award 2023 شده است. برخی از ویژگی های Advanced این مدل در تصویر زیر بیان شده است:

Cisco IPPhone 8800

Cisco IPPhone 8800

در شکل زیر تلفن های ویدئویی سری 8800 مقایسه شده است:

Cisco IPPhone 8800

ویژگی Hot Desking در مدل 8875

با استفاده از تلفن موبایل هوشمند می توان QR Code را اسکن نمود. پس از اسکن نمودن به راحتی می توان به Meeting خود دسترسی داشته باشید.

بازگشت