معرفی IFM-9108-100G

دومین مدل از IFM با هشت پورت 100G(QSFP) به سمت Fabric و 8 پورت 100G و یا 32port*25G به سمت نود ها معرفی گردیده است. این مدل دارای 3 فن داخلی می باشد که علاوه بر خنک کردن قطعات داخلی به Cooling شاسی نیز کمک می کند. با IFM 100G می توانیم پهنای باند فوق العاده 1600G در یک شاسی داشته باشیم و به صورت End to END از بستر 100G استفاده کنید.

معرفی IFM-9108-100G

نمایی از IFM-100G به همراه مشخصات

در هر شاسی می توانیم 2 ماژول IFM داشته باشیم و Node ها با ارتباط به هر دو IFM مسیر کاملی را به سوئیچ های Fabric ایجاد می کنند. در این حالت پهنای باند 100G از هر سرور به IFM و در مجموع 200G برای یک سرور خواهیم داشت.

معرفی IFM-9108-100G

با قابلیت Hot-swap و اتصال مستقیم به نود ها ارتقاء از IFM-25G به 100G به راحتی انجام می گیرد.

مشخصات  IFM-100G
بازگشت